Lidmaatschap

Beroepsmatige ondersteuning is elkaar versterken

De Weerd Uitvaartverzorging biedt een nieuwe service aan zorgprofessionals die beroepsmatig te maken krijgen met overlijden, zoals huisartsen of medewerkers van zorginstellingen. Uitvaartbegeleiders zijn een schakel in een keten van professionals. Samen met deze andere professionals bieden we zorg rondom het levenseinde. Het is dus fijn om elkaar met enige regelmaat op te zoeken en ons werk op elkaar af te stemmen.

Zorgprofessionals kunnen de hulp inschakelen van De Weerd Uitvaartverzorging. Bijvoorbeeld wanneer er vragen zijn rondom een overlijden -in de breedste zin van het woord- kunnen professionals kosteloos en belangeloos een beroep op De Weerd doen. Naast advies geeft het team van De Weerd Uitvaartverzorging ook presentaties en workshops op locatie.

Behoefte aan een gesprek of aan ondersteuning?

Voor een goed afscheid is tijd, rust en ruimte nodig. Daar zorgen wij graag voor.

Maak een afspraak

© 2022 De Weerd Uitvaartverzorging. alle rechten voorbehouden. | Algemene voorwaarden | Privacy disclaimer | website: advice.nl